Co je to Taekwondo

CO JE A PROČ CVIČIT TAEKWONDO?

Volné přeloženo znamená umění boje nohou a rukou. Doslovný překlad z korejštiny je:


Tae - kop, skok nebo úder nohou


Kwon - údery rukou či pěstí

Do - cesta, metoda výuky

Co ovlivňuje taekwondo ?

Taekwondo je umění, které se vyvíjí v Koreji téměř 20 století. Podstatou Taekwondo je obrana beze zbraně tj. rukama nebo nohama. Všechny pohyby v taekwondo. vycházejí z obrany. Neexistuje část lidského těla, která by nemohla být použita na obranu: ruce, prsty, pěsti, klouby, lokty, kolena, nohy, hlava atd. Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Pouze ve spojeni těchto dvou prvků se dá získat potřebný klid k zvládnutí prvků sebeobrany.

Taekwondo se skládá z ovládnutí: - souborných cvičení (poomsae)
- boje (kyorugi)
- přerážení (kyokpa)

- sebeobrany (hosinsul)

Taekwondo poomsae se skládá z kombinací úderů a krytů prováděných nohou či rukou které současně umožňují imaginární boj i s větším počtem protivníků.

Taekwondo boj (kyorugi):

- Jsou dva druhy soubojů: volný a řízený

V kyorugi ( volném boji) - lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoliv kombinaci dle pravidel sportovního zápasu.
Řízený boj - souboj probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný pro trénink a používá se pro prokázání technické vyspělosti. Krom toho se hodí pro demonstrace, protože obranná a útočná technika jsou předem stanoveny, takže i neznalému divákovi ukazují možnosti taekwondo a jeho použití. Tento předem stanovený souboj musí žáci bezpodmínečně dodržet a zvládnout ještě před tím, než jsou připraveni ke svému prvnímu sportovnímu zápasu v kyorugi.

Taekwondo je víc než umění pohybu

Taekwondo je fyzikální výraz pro lidskou vůli přežít. Navíc je spojeno s činností, s jejíž pomocí mohou být splněny duševní cíle člověka. V zásadě souvisejí všechny pohyby v taekwondo s pudem sebezáchovy a s vůlí bránit se. S rostoucími potřebami přejímá taekwondo další pozitivní elementy. Ty vedou v konečné fázi k přemožení vlastního ega, čímž tento sport dostává filosofickou dimensi.

Význam duševní

Špatný zdravotní stav brzdí vůli a činnorodost člověka. Taekwondo aktivuje energii ve všech orgánech, působí na svaly a stimuluje mozek, čímž je v největším rozsahu posilována vůle. Pouhé přežívání nečiní člověka šťastným, touží po dobrém obsahu svého života. Proto kultivuje taekwondo vůli spojením tělesných a duševních aktivit.

 

Etika taekwondo

Každý cvičenec taekwondo by měl být:

            ·  disciplinovaný, 


            ·  skromný, 


            ·  trpělivý, 


            ·  vytrvalý, 


            ·  poctivý, 


            ·  spravedlivý, 


            ·  ohleduplný, 


            ·  zdvořilý, 


            ·  usilovný. 


 

Pozdrav: ve stoji, v kleče

            ·  při vstupu do todžang, 


            ·  při odchodu z todžang, 


            ·  na začátku a konci tréninku 
- ceremoniál, 


            ·  když učitel (mistr, instruktor, trenér...) 
vstoupí do todžang, 


            ·  při příchodu k učiteli, 


            ·  při odchodu od učitele, 


            ·  když učitel něco vysvětlí nebo ukáže, 


            ·  na začátku a konci poomsae (sestavy), 


            ·  na začátku a konci cvičení s partnerem