Poděkování MČ Praha 14

Rádi bychom tímto poděkovali MČ Praha 14 za finanční podporu!

Taekwondo klub Praha, z.s.