Všeobecné podmínky

a) Členský poplatek ve výši 1 200 Kč zahrnuje období říjen - leden, kromě dnů ředitelského volna, svátků a prázdnin, trénink 1x týdně.  V případě pozdějšího příchodu (listopad atd..) se platí členský poplatek vždy 1 200 Kč (budete mít snížené druhé pololetí). Během ledna se hradí druhé pololetí 1 200 Kč na období únor-květen.
Příchozí po lednu 2017 hradí pouze adekvátní část do konce školního roku.

b) Cvičenec zaslanou přihláškou potvrzuje, že jeho zdravotní stav mu bez jakýchkoliv omezení dovoluje provozovat bojový sport Taekwondo WTF.

c)  V případě neúčasti nevzniká nárok na vrácení peněz. Tréninky si lze ale nahradit po dohodě s trenérem.

d)  Cvičenec se zavazuje cvičit tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních cvičenců. Cvičenec cvičí na vlastní nebezpečí a pojistné není součástí kurzovného. Pojištění vzniká až zakoupením svazové známky do svazového průkazu. K doptání u trenéra.

e) Cvičenec se zavazuje chovat v prostorách školy v souladu se školním řádem dané školy. Cvičenec bere na vědomí, že jsou pro něho závazné interní směrnice klubu.

f)  Odesláním přihlášky souhlasíte s textem Všeobecných podmínek a s jejich dodržováním.

g)  Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí s použitím fotografií cvičence na klubových internetových stránkách, facebookových stránkách a propagačních materiálech klubu.

h) Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, bere na vědomí, že v případě přestupu do jiného klubu taekwondo wtf uhradí administrativní poplatek 3 000 Kč. Nehradí se v případě přestěhování.

ch) Cvičenec, případně jeho zákonný zástupce, souhlasí se shromažďováním osobních údajů člena za účelem evidence a statistických šetření v rámci SK, ČSTKD WTF, ČSTV a jsou řádně informováni o smyslu ustanovení 11 odst. 1. odst.101/200 Sb, v plném znění.